Home page > Znak 73. tankového praporu

Znak 73. tankového praporu

 

      Znak 73. tankového praporu byl schválen komisí „Vojenské symboliky a tradic“ Vojenského historického ústavu Praha , která dne 20. září 2004 vydala písemné stanovisko o schválení znaku praporu Čj.4026/88/2004-1241. 

     Na zeleno-červeně děleném kruhovém štítě jsou položeny dva zkřížené bílé (stříbrné) meče se zlatým jílcem a záštitou, přes které je položena žlutá (zlatá) přeslic s bílým (stříbrným) předivem, bílou (stříbrnou) přízí a žlutým (zlatým) vřetenem.

    Zelená barva znázorňuje blízkou přítomnost libavských lesů, červená barva nahrazuje v heraldických pravidlech barvu hnědou a je symbolem půdy. Přeslice symbolicky odkazuje na blízkost a spjatost s vesnicí Přáslavice. Meče jsou odkazem k pozemním silám AČR.

 

 

     V dřívějším období jste se mohli setkat s těmito návrhy znaku, které vývojově předcházely výše zobrazenému schválenému znaku.

                              

 

Zpět na insignie

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru