Home page > O nás

O nás

         Doktrinálně je 73. tankový prapor (73.tpr) útvarem pozemních sil Armády České republiky (AČR) určeným k plnění taktických úkolů samostatně nebo v sestavě mechanizované brigády. Vyznačuje se vysokou pohyblivostí a manévrovací schopností, zejména v terénu, značnou palebnou a údernou silou, velkou odolností proti působení prostředků nepřítele a schopností vedení operací ve dne i v noci.

V návaznosti na doktrinální definici plní 73. tpr tyto hlavní úkoly:

1. Primárním úkolem 73.tpr je připravovat se k obraně České republiky (ČR) a k plnění závazků plynoucích z členství ČR v NATO.  Příprava jednotek praporu k tomuto úkolu probíhá v následujících etapách:

a. Příprava specialisty, jejímž cílem je připravit jednotlivce k výkonu funkce. V této etapě se voják naučí ovládat přidělenou techniku, zbraně i nezbytné drily a dovednosti.

b. Sladění v osádce, družstvu, četě a rotě, jejhož cílem je naučit jednotky plnit úkoly jako celek. Sladěná jednotka musí být schopna přijmout, zplánovat a zrealizovat uložený taktický úkol.

c. Sladění praporu je nejvyšším stupněm přípravy, který z důvodu náročnosti na materiálové, lidské a finanční zdroje probíhá jednou za několik let. Cílem této etapy je sladit organické jednotky praporu s prvky a jednotkami druhů sil (dělostřelci, ženisté, průzkumníci, letečtí návodčí, protiletadlové komplety,atd.), jimiž je prapor při vedení bojové činnosti zpravidla posilován.

2. Nasazení do zahraničních operací AČR. Vojáci 73.tpr jsou pravidelně nasazováni do zahraničních operací AČR. Protože každá zahraniční operace má svá specifika, je specifická i příprava na ní. Celkově lze zahraniční operaci shrnout do následujících fází:

a. Příprava na území České Republiky, jejímž cílem je vytvořit a připravit neorganickou jednotku reflektující požadavky dané zahraniční operace.

b. Vlastní nasazení do zahraniční operace na území jiného státu, jež trvá zpravidla 6 měsíců.

c. Konsolidace po návratu, jež trvá až tři měsíce a jejímž cílem je umožnit navrátivšímu se vojákovi vyčerpat si dovolenou k pobytu s rodinou a vyřešení osobních záležitostí, doléčení případných nemocí a zařadit jej na původní pozici u mateřské jednotky.

3. Podpora Integrovaného záchranného systému ČR. Vojáci 73.tpr jsou pravidelně nasazování při povodních či jiných přírodních katastrofách na území ČR. Specialisté 73.tpr jsou rovněž připraveni plnit úkoly plynoucí z havarijních plánů jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

4. Posilování Policie České republiky (PČR). V případě potřeby je 73.tpr schopen posilovat PČR při ochraně stanovených prostorů či objektů (např. střežení vybuchlého muničního skladu ve Vrběticích, ochrana státní hranice, atd.).

5. Vystupování při akcích pro veřejnost. 73. tpr se každoročně účastní většiny akcí AČR na veřejnosti. Kromě toho prapor organizuje vlastní akce ve své mateřské posádce a současně provádí každoročně desítky přednášek a ukázek v regionu, zejména ve školách. 

Nahoru