Home page > Historie

Historie

   Stávající 73. tankový prapor dislokovaný v Přáslavicích, je přímým historickým nástupcem 7. protitankového dělostřeleckého pluku 4. čš. pěší brigády v SSSR vytvořeného v únoru 1945. Po skončení 2. Světové války byl v červnu 1945 na jeho základě v Praze zformován protitankový oddíl 4 podléhající velitelství 4. divize a následně byl s celou divizí přesunut na Slovensko. V září 1945 došlo k jeho reorganizaci na dělostřelecký oddíl 254 (protitankový), počátkem října 1945 se přesunul do Žiliny a v říjnu 1946 proběhla jeho další redislokace, tentokrát do Martina. V říjnu 1947 došlo ke změně názvu útvaru na dělostřelecký oddíl 262 (protitankový). Při zrušení divize v roce 1949 vznikl na jeho základě tankosamohybný dělostřelecký oddíl 352. V listopadu 1949 se oddíl přemístil do Plzně a rozšířil se na tankosamohybný pluk. Koncem roku 1950 byl v průběhu reorganizace čs. armády útvar zrušen. Ze 4. Baterie zmíněného pluku v listopadu 1950 vznikl 13. tankosamohybný prapor, dislokovaný v Kroměříži. Ke dni 1. 5. 1951 došlo k rozšížení útvaru na 33. tankosamohybný pluk a 1. 11. 1952 k jeho transformaci na tankový pluk. V listopadu 1960 byl útvar přejmenován na 33. tankový pluk a v květnu 1966 přemístěn do posádky Přáslavice. V této podobě existoval až do října 1994. Na základě rozkazu prezidenta republiky byl dnem 28. 10. 1991 pluku propůjčen čestný název „Hanácký“. Tímto došlo k připomenutí existence bývalého legionářského 6. čs. střeleckého pluku, vytvořeného v roce 1917 v rusku a zrušeného koncem roku 1950 v Olomouci. V rámci transformace Armády ČR na základě 33. tankového pluku počátkem října 1994 vznikl 73. mechanizovaný prapor, který se v prosinci 2003 transformoval na 73. smíšený mechanizovaný prapor a v lednu 2005 na 73. tankový prapor.

    73. tankový prapor je v současné době jedinou tankovou jednotkou Armády ČR a jeho součástí je i 1. tanková rota Aktivních záloh. Spolu se 71. A 72. mechanizovaným praporem a 74. lehkým motorizovaným praporem tvoří 7. mechanizovanou brigádu „Dukelskou“ s velitelstvím v Hranicích na Moravě.

Nahoru