Home page > Fotogalerie > T-72 M4CZ

T-72 M4CZ

Výzbroj:

 • ve vozidle je použit původní ruský kanón 2A46M (D81TM) s hladkým vývrtem hlavně. Kanón je vybaven termopláštěm, ejektorem a úsťovým rektifikačním systémem. Ke stabilizaci v náměru i odměru je použit původní stabilizátor 2E28M. Ráže kanónu je 125 mm. Pro zvýšení palebné síly byl pro tento tank vyvinut nový protitankový náboj se střelou typu APFSDS – T. Probíjí přes 500 mm homogenního pancíře na vzdálenost přes 2000 m.
 • vedlejší výzbroj zahrnuje protiletadlový kulomet NSV ráže 12,7 mm a spřažený kulomet PKT ráže 7,62 mm

 

SŘP a přístrojové vybavení:

 • Výrazným způsobem byl modernizován systém řízení palby. Pro zlepšení schopností vyhledávat a ničit cíle v noci a za ztížených povětrnostních podmínek byl použit systém TURMS-T italské firmy OFFICINE GALILEO. Tento systém pracuje s balistickým počítačem který zpracovává data ze senzorů umístěných ve vozidle. Jedná se např. o rychlost vozidla, příčný a podélný náklon vozidla, směr a rychlost větru, teplota prachové náplně, váhový znak projektilu, atd. Dále zpracovává údaje o cíli, zejména pak jeho vzdálenost, směr a rychlost pohybu.
 • Součástí modernizace systému řízení palby byla i modernizace optických a pozorovacích přístrojů střelce a velitele. Střelec disponuje ve dvou rovinách stabilizovaným pozorovacím přístrojem v němž je integrován laserový dálkoměr a termovizní kamera pro vedení noční činnosti. Velitel má k dispozici panoramatický ve dvou rovinách stabilizovaný pozorovací přístroj s termovizní kamerou. Pozorovací přístroj velitele umožňuje vedení střelby velitelem s prioritou před střelcem.
 • Nedílným prvkem modernizace je zavedení diagnostiky. Diagnostika tanku (DITA 72/97B) shromažďuje a vyhodnocuje údaje ze všech senzorů po celém vozidle a o případných závadách informuje osádku, případně zasahuje do výkonových parametrů vozidla nebo vozidlo v případě možné havárie některé skupiny (motor, převodovka) dokonce úplně odstaví.
 • Zmodernizováno bylo i spojení vozidla zavedením spojovacího prostředku RF-1350. Jedná se běžně užívanou radiostanici RF-13 s 50W zesilovačem a vnitřním hovorovým zařízením BCC 600A od firmy MESIT. Dále je ve vozidle zaveden bojový informační systém (BVIS) vyrobený Leteckými přístroji Praha, který zásadním způsobem zlepšuje orientaci velitele a řidiče v terénu a v bojové situaci. Systém BVIS obsahuje mimo jiné navigaci GPS i s mapovým podkladem, dále zobrazuje údaje o poloze ostatních vozidel jednotky a lze do něj vkládat i polohu vozidel nepřítele a další údaje. Systém BVIS komunikuje mezi vozidly za využití RF-13.
 • Modernizací prošlo i protipožární zařízení. Jedná se o zařízení firmy Kidde Deugra, skládající se ze dvou na sobě nezávislých systémů. Jedna část pro hašení požáru v motoro-převodovém prostoru a druhá pro hašení požáru v bojovém prostoru. Pro bojový prostor byly použity optické hlásiče a 3ks lahví BUA s ekologickým hasivem, pro motoropřevodový prostor je k indikaci použit odporový drát a hašení obstarávají 2 lahve FA.
 • Pro ulehčení spouštění motoru v chladném počasí a pro vytápění bojového prostoru byl tank vybaven novými ohřívačemi od firmy Eberspacher. Pro ohřev chladící kapaliny jsou použity dva naftové ohřívače Hydronic a pro ohřev bojového prostoru je použito naftové horkovzdušné topení D5-LC.

 

Ochrana:

 • Byly zmodernizovány tanky verze M, v porovnání s typem M1 tedy nemají o keramická jádra zesílený čelní pancíř korby a věže.
 • Korba, věž a pásové pohybové ústrojí mají zesílenou ochranu aktivním pancéřováním. Jedná se o soupravu návěsné dynamické ochrany DYNA z pardubické Syntezie. Souprava obsahuje 124 „desek“ v nichž je celkem 95 kg plastické trhaviny. Odolnost je deklarována i proti tandemovým kumulativním střelám a výbuch jedné „desky“ by neměl poničit „desky“ ostatní.
 • Pro zvýšení schopnosti přežití na bojišti byl použit nový maskovací nátěr, dále bylo vozidlo potaženo absorbérem mikrovlnného záření, které zmenšuje radiolokační obraz vozidla. Pro snížení tepelného vyzařování vozidla při zastávkách, lze použít maskovací termorohož, kterou se zakryje motoropřevodový prostor.
 • Byl přidán systém detekce a indikace ozáření (SDIO). Typ SSC -1 OBRA. Systém je určen pro detekci a indikaci ozáření tanku laserovým dálkoměrem nebo laserovým ozařovačem a umožňuje rovněž automatické vystřelení dýmových granátů do směru ozáření.
 • Vystřelovací zařízení dýmových granátů VZ 902. Používá se k vytváření dýmové clony do požadovaného směru, je ovládáno zařízením SSC -1 OBRA a umožňuje práci v manuálním, poloautomatickém a automatickém režimu. Zařízení používá dýmové granáty DGO – 1.

 

Pohyblivost:

 • Dalším zásadním prvkem modernizace je zavedení powerpacku, jenž je dílem izraelské firmy Nimda. Součástí tohoto ústrojí je britský motor Perkins Condor CV – 12 / 1000 a americká automatická převodovka Allison XTG 411-6. Hlavní výhodou zavedení powerpacku je možnost snadné a rychlé demontáže a opětovné montáže celého pohonného ústrojí z/do vozidla. Demontáž motoru už se neprovádí v řádu dnů, ale v řádu desítek minut. Stejně tak i montáž zpět. Další výhodou použitého ústrojí je snadnější ovládání vozidla, jež neklade tak vysoké nároky na řidiče a řidič se může více zapojit do spolupráce s osádkou při vyhledávání cílů a dalších bojových činnostech. Zabudování powerpacku do vozidla si vynutilo prodloužení a zvýšení původní korby.
 • Pro zlepšení orientace a využití členů osádky je vozidlo vybaveno kamerou nasměrovanou do zadní polosféry vozidla. Výstup z této kamery je u řidiče na barevném displeji a umožňuje řidiči samostatně couvat a pozorovat situaci za vozidlem.
 • Přidáním dynamické ochrany a ostatních modernizačních prvků stoupla hmotnost tanku o 6 000 kg, nicméně novým motorem bylo dosaženo zvýšení měrného výkonu na solidních 15,3 kW/t. Zvýšení hmotnosti si vynutilo i zesílení podvozku a použití silnějších torzních tyčí, dále byly přidány pružné dorazy na všechna pojezdová kola.

Fotogalerie

Nahoru