Home page > Aktuality > Jubilejní 10. „Školka“

Jubilejní 10. „Školka“

Velitel 73. tankového praporu Ing. pplk. Vít Ducháček přivítal nováčky, kteří rozšířili řady příslušníků 73. tankového praporu. Nováčci nastoupili v počtu třinácti  po základním výcviku ve Vyškově a jeden od jiného útvaru. K tomu, aby se dobře adaptovali na vojenský režim v Přáslavicích, slouží výcvik s názvem Školka. Tentokrát už desátá v pořadí.

Výcvik je zaměřen na základní schopnosti a dovednosti z odborné a vševojskové přípravy, na zvládnutí bezpečné manipulace s ručními zbraněmi a na osvojení si základních bezpečnostních pravidel u praporu. Po absolvování „Školky“ se nováčci mohou plynule zapojit do výcviku jednotek praporu.

Přejeme jim úspěšné zvládnutí výcviku a ať se z nich stanou platní a hrdí příslušníci 73. tankového praporu.

Fotogalerie

Nahoru