Home page > Aktuality > 73. TANKOVÝ PRAPOR MÁ 9 NOVÝCH ŘIDIČŮ TANKU

73. TANKOVÝ PRAPOR MÁ 9 NOVÝCH ŘIDIČŮ TANKU

Dne 3. října byl úspěšně ukončen další běh kurzu řidičů tanku. 73. tankový prapor má 3 nové řidiče profesionály a 6 řidičů z řad aktivních záloh. První část kurzu, která byla zaměřena především na teoretickou přípravu, proběhla na přelomu měsíců květen a červen. Účastníci se seznámili s konstrukcí tanku a jeho ovládáním. Ve druhé části kurzu, která se konala od 23. září do 3. října, postupně uváděli své nabyté zkušenosti v praxi. S pomocí instruktorů proběhlo samotné řízení a údržba vozidla. Dne 3. října složili všichni účastníci kurzu závěrečné zkoušky na výbornou.

 

Kurzy řidičů vojenských pásových vozidel se organizují většinou ve Vyškově, kde však nemají tanky. Ve Vyškově probíhá výuka na bojových vozidlech pěchoty. Pro řízení tanku je pak zapotřebí dalšího zaškolení. Tentokrát byl připraven kurz ve spolupráci Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově a 73. tankového praporu v Přáslavicích.

Rozhovor o kurzu s vedoucím praporčíkem 3. tankové roty nadrotmistrem Ivanem Lipovským:

Pro koho byl kurz určen?  Pro vojáky zařazené na místo řidič tanku, kteří ale neměli OŘVOS V-P (osvědčení řízení vozidel ozbrojených sil vojenská-pásová).

Jaké předpoklady musí řidič tanku mít? Potřebuje platný řidičský průkaz alespoň na osobní automobil nebo traktor, musí být zdravotně způsobilý a musí uspět při psychologickém testu řidiče vozidel ozbrojených sil.

Jak byla organizována výuka?  V první, jarní, části šlo především o teoretický základ, který spočíval ve výuce konstrukce, popisu tanku a jeho soustav. Noví řidiči se seznamovali s údržbou tanku. Teoreticky i prakticky se učili základy ovládání vozidla a jízdu v terénu, trenažér byl nahrazen skutečným tankem T-72 M1.

Ve druhé, podzimní, části již byla stěžejní výuka v řízení tanku. Nacvičovalo se překonávání překážek, jízda po dráze, jízda v proudu, jízda ve zvlášť těžkém terénu s překonáváním přírodních a umělých překážek. Zároveň si noví řidiči tanku opakovali teoretické znalosti z konstrukce vozidla, které nabyli na jaře.

Výcvik byl ukončen závěrečnou zkouškou zkušebního komisaře vojenské policie, s důrazem na konstrukci a řízení bojového vozidla.

Po dobu kurzu noví řidiči odřídili cca 120 km.

Co je lákavé na řízení tanku?  Síla vozidla a schopnost překonávat i „nepřekonatelné“.

Co je obtížné?  Omezený výhled, stísněný uzavřený prostor.

Za jak dlouho se z nováčka stane zkušený řidič?  Je potřeba, aby najezdil cca 300 – 400 km v terénu a naučil se terén číst.

Co je náročné pro vyučující?  Vysvětlit funkci vozidla, zvládnout rozdílný přístup nových řidičů k technice.

Jak vypadá výcvikový den?  Začíná se poučením, probere se téma, vysvětlí bezpečnostní opatření, následuje rozdělení na směny a přidělení k technice. Dále: výuka/výcvik, oběd, další část výcviku, kontrola techniky, údržba, odstranění zjištěných závad, střežení techniky.

Celý kurz je organizován formou nepřetržitého vojenského výcviku.

Co všechno bylo třeba zajistit?  Ubytování, stravování, výcvikový prostor, techniku, zabezpečení oprav, instruktory.

Co říct na závěr?  Každý kurz položí základ a záleží pak na samotných řidičích a jejich velitelích, jak se budou dále rozvíjet v nabytých vědomostech a dovednostech.

Novopečeným řidičům přejeme, aby se jednou stali těmi, kteří sami budou předávat zkušenosti nově začínajícím.

Fotogalerie

Nahoru