Úvodní stránka > Aktuality > V počátku nového roku 2018 nastoupilo po základním výcviku k tankovému praporu celkem 9 nových příslušníků

V počátku nového roku 2018 nastoupilo po základním výcviku k tankovému praporu celkem 9 nových příslušníků

Proto, aby se noví příslušníci mohli plynule zapojit do výcviku jednotek praporu, ke kterým byli zařazeni, je u praporu zavedena tzv. ŠKOLKA. Účelem této soustředěné přípravy je seznámit vojáky s organizací praporu, jeho historií, nastavenými pravidly a sjednocení základních schopností a dovedností vojáka.  V termínu 6. až 26. ledna 2018 proběhla pod vedením instruktora bojové přípravy nadrotmistra Jiřího Kývaly v pořadí již šestá „ŠKOLKA“.

 „V první fázi výcviku jsme prováděli přezkoušení za účelem zjistit, s jakými vědomostmi nováčci nastoupili k našemu praporu.  Tato fáze byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla provedena formou testu ze všeobecných znalostí, poté následovalo praktické přezkoušení“ uvedl hlavní instruktor kurzu nrtm. Kývala.

Tří týdenní výcvik byl zaměřen především na odbornou a vševojskovou přípravu. Účastníci výcviku se tak zdokonalovali ve střelbě z ručních zbraní, v bojových drilech, zdravotní přípravě, boji z blízka, topografii, základních řádech a pořadové přípravě.

„ŠKOLKA VI“ byla ukončena dne 26. ledna závěrečným vyhodnocením celého výcviku. Velitel praporu pplk. Ján Kerdík přivítal účastníky výcviku v řadách 73. tpr předáním rukávových znaků: „Oficiálně vás vítám mezi námi tankisty. Blahopřeji Vám ke splnění ŠKOLKY a věřím, že se nyní plnohodnotně zapojíte do chodu jednotek a k výkonu své funkce přistoupíte zodpovědně. V tomto roce nás čeká spousta výcviků ať už domácích tak se zahraniční účastí a dále také mnoho akcí na veřejnosti spojených se 100. výročím vzniku samostatného čs. státu, proto je třeba zabrat na 120 %.“

Fotogalerie

Nahoru