Úvodní stránka > Aktuality > Noví velitelé a střelci z tanku

Noví velitelé a střelci z tanku

Ve dnech od 24. října do 2. prosince proběhl u 73. tankového praporu kurz pro nové velitele a střelce z tanku T-72 M4CZ. Tento kurz, který je pod záštitou VeV-VA Vyškov, probíhá tradičně v posádce Přáslavice vzhledem k technickému vybavení a výukovým možnostem, kterými právě náš prapor disponuje. Na závěr kurzu pak certifikovaní instruktoři střelecké přípravy z VeV-VA Vyškov provedli ústní i praktické přezkoušení účastníků kurzu. Právě ukončeného kurzu se účastnilo celkem 11 nových velitelů a střelců.

Výuku vedli zkušení střelečtí instruktoři tankových rot čet. Tomáš Oremba, čet. Martin Strašil a čet. Radomír Chrobok. O tom, že odvedli výbornou práci, svědčí fakt, že při závěrečných praktických a ústních zkouškách všichni cvičící předvedli výborné znalosti, které ocenili samotní přezkušující instruktoři z VeV-VA Vyškov. Nedílnou součástí zkoušek a pomyslnou „třešničkou na dortu“ byly závěrečné střelby z tanku T-72 M4CZ plnou ráží, po nichž se všichni cvičící stali 50 % tankisty, jak podotkl zástupce velitele 73. tankového praporu mjr. Ing. Pavel Volf, kdy dodal, že všechny nyní čeká další tvrdá práce, získávání zkušeností a prohlubování nabytých znalostí.

Autor: kpt. Ing. David Chromec, velitel 1. tankové roty

Zdroj fotografií: archiv 73. tpr

Fotogalerie

Nahoru